برچسب: امیرعلی رستم داودپور

اسلامیت جمهوری اسلامی، اسلام اکراه فی الدین

اسلام سیاسی: اسلام اکراه فی الدین   لا اکراه فی الدین در دین هیچ اجباری وجود ندارد، دین اجباری نیست، هیچ چیز اجباری در دین نیست اسلام به عنوان آیین جهانی همواره در معرض نقد و تفسیر مفسران بوده است این دین حتی قبل از تبیین کلیه زوایای آن به […]

دختران خیابان انقلاب پدیده نوین انقلاب مدنی

دختر خیابان انقلاب

در جنبش آزادیخواهی مردم ایران دختران خیابان انقلاب کسانی هستند که جایگاهشان را درست انتخاب کرده ، پیامشان را درست میرسانند و خواسته های درستی دارند، دختران خیابان انقلاب پدیده بزرگی هستند که تودهانی به کسانی میزنند که شان دختران ایران را کاسته و آنها را متهم به سستی کرختی […]

تفکر مدیریتی جناب حافظ و اداره اقتصاد کشور و شرکتها

جناب حافظ گرامی سلام، در یکی از ابیات شما خواندیم که نوشته بودید: “من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست” در تقریر این بیت یکی از متخصصان نوشته بودند چار تکبیر یعنی قربانی کردن، کنار گذاشتن و ترک کردن ، […]

جنگ جهانی سوم، جنگ بین صددام و امامان جمهوری اسلامی، جنگ باطنی

جنگ نیک وبد در دنیا هست بوده و خواهد بود، نیکی در دل بدی و بدی در دل نیکی دوامی نخواهد داشت، در عجب باش از اینهمه انسانهایی که سپاه خویش را انتخاب نکرده اند و به گمانشان جنگ ایران و صد دام به پایان رسیده است ولی صددام اینک […]

مقایسه ایران در مقام ژاندارم منطقه قبل و بعد از انقلاب

یکی از مانیفستهای حکومتی زمان محمدرضا شاه مقام ژاندارمی ایران در منطقه خلیج فارس بود امری که در زمان خمینی و پس از آن با توجه به حضور ایران در منطقه تحقق یافت در واقع سیاست ایران در راستای تمایلات محمد رضا شاه پهلوی به کشورهای سوریه و لبنان گسترش […]

طفل جان از شیر شیطان باز کن

جناب مولوی میفرماید   طفل جان از شیر شیطان باز کن بعد از آنش با ملک پرواز کن   تفسیر این بیت زیبا اینست که هر حرکتی که میکنی امید و اراده و مقصد و هدف خود را از بداندیشان و بدخواهان جدا کن تا بتوانی به موفقیت برسی.پارادوکس رابطه […]